Følg deltagerne her

Følg tiderne her

Arrangører af Rally Stoholm beder jer være særligt opmærksomme på sikkerheden under planlægningen af ​​besøget til arrangementet.

Følgende punkter kan hjælpe dig:

 
• Alle tilskuere bliver mindet om, at motorsport kan være farligt. Selvom vi tager alle rimelige forholdsregler, kan der ske uundgåelige ulykker. Bliv mindet om, at du er til stede på eget ansvar.

• Vi beder dig om at adlyde instruktionerne fra stævneledere, tilskuerledere og politi i forhold til din og andres sikkerhed.

• Vi beder dig tage fuldt hensyn til vejrforholdene, når du vælger dit tøj. Ligeledes råder vi dig til at bære fodtøj, der er egnet til udendørs forhold.

• Vi beder dig om ikke at medbringe dine hunde til rally, da de kan blive forstyrret af de høje lyde. Hvis du medbringer din hund, skal hunden altid være i snor.

• Børn og mindreårige bør altid være under opsyn af et tilstrækkeligt antal voksne til enhver tid, der er ansvarlige for deres adfærd og sikkerhed.

• Pas på flyvende sten samt ujævne eller glatte overflader.

• Vælg altid en position til at se over eller på vejniveau, stå aldrig under vejniveau.

• Efterlad altid tilstrækkelig plads til flugt i en faresituation.

• Respekter officials og følg deres instruktioner

• Overhold det farvekodede bånd og al skiltning

• Brug det naturlige miljø til at beskytte dig selv

• Gå ikke på rallyscenen

• Bliv stående og vær opmærksom

Husk, at alkohol og stoffer kan forringe dine reaktioner og true din sikkerhed